Tonalités disponibles

  •  Jamalek Ma Byekhlas
  •  Al Waed Waed ( Kl Ma Ghebt )
  •  Al Waed Waed ( Mamnou Hada )
  •  Al Waed Waed
  •  Ghayrik Ma Bokhtar
  •  Mahlaki
  •  El Donia Zghereh Hobek Fe Oyouni
  •  Shofto Sodfa Nyali
  •  Shofto Sodfa
  •  El Donia Zghereh